Vi har nå fått 1 bekreftet tilfelle av Corona-smitte i Skjervøy kommune. Personen og nærkontakter er informert, og vi følger de retningslinjer og råd som er gitt fra Folkehelseinstituttet om oppfølging og smitteoppsporing.

Vi har fortsatt nært samarbeid med krisestab i kommunen, og jobber kontinuerlig med å sikre at vi har gode rutiner og prosedyrer på hvordan man på best mulig måte ivaretar personer med bekreftet smitte og deres familie.

Personer som har fått bekreftet smitte av Corona-viruset, og som har milde symptomer, skal være i hjemme-isolat. Her vil man få daglig telefonisk oppfølging av lege, som følger nøye med på utviklingen av både den som er smittet og nærkontakter. Ved behov for innleggelse på sykestue eller sykehus, vil dette følges opp av lege.

Alle som deler husstand med en bekreftet smittet, skal være i hjemmekarantene. Se under for mer informasjon.

Folkehelseinstituttet har gode konkrete råd og veiledninger på hvordan forholde seg om man sitter i hjemme-isolat, og nedenfor kommer et utdrag fra deres hjemmeside.

Hjemmeisolering.

Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.

Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.

Følg med på symptomer:

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

Legebesøk

Ring helsetjenesten ved behov for legehjelp. Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, fortell at du har covid-19 når du ringer. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt:

Dersom mulig, hold minst to meters avstand til de du bor sammen med. Hvis mulig bør du også oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere

bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett. Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle og egne baderomsartikler.

Hosting og nysing:

Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen. Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene:

Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring:

Hjemmet ditt bør rengjøres hyppig. Rengjør overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.

Varighet av hjemmeisolering:

Hjemmeisolering varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

 

Råd til husstandsmedlemmer:

Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og skal være i hjemmekarantene. Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.

Du skal være i karantene frem til isoleringen av den syke oppheves og minimum 14 dager etter karantenen startet. Du bør ikke gå på jobb eller skole. Ikke bruk offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste. Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.

Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.

Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus. Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.

God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:

  • · Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
  • · Før du skal ut av huset
  • · Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.