Testingen vil foregå på legekontoret, vi ber om at alle som kommer dit venter i bil til det er deres tur.

Hvem bør teste seg?

Ifølge FHI skal følgende nærkontakter testes: nærkontakter som er uvaksinerte eller delvaksinerte oppfordres til å teste seg én gang så snart de er informert om at de har vært i nærkontakt med en smittet person. Øvrige nærkontakter som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 behøver ikke teste seg. 
I tillegg til personer som kommunelegen varsler direkte, anbefaler vi test til følgende personer:
  • de som har deltatt på korhelg og korøving forrige uke
  • de som har deltatt på pubkveld på "På hjørnet" lørdag 20.11.2021
  • de som har deltatt på barseltreff på Rådhuskantina onsdag den 24.11.2021
Det gjør vi for å få en raskest mulig oversikt over situasjonen og begrense at smitten sprer seg.
For alle andre som ikke har deltatt her: Alle bør følge ekstra nøye med på egen helse i 10 dager og ha lav terskel for testing ved symptomer.
 
Med  hilsen
Titus Baston Kommuneoverlege