I tillegg har det vært gjennomført selvtesting på i 4 klasser ved Skjervøy barneskole. 2 elever og 2 voksne er smittet. Disse er også i isolasjon. Det vil bli gjennomført jevnlig testing av aktuelle klasser i tiden framover.