Markeringen var fordelt over to dager. Søndagen besto av kransenedleggelse, foredrag, besøk på Edmunds Fiskarbondemusum og middag ved Årviksand bygdehus. Her var det ca. 150 personer som møtte opp.

Dag 2 gikk turen ut til hulen og Rotvågdalen. Her var det kransenedleggelse av Oddveig Martinsen, og et musikalsk innslag av Monica Larsen og Audun Skog.

 
Vi ønsker å takke alle som bidro til en verdig og fin markering❤️