Kultur- og undervisning består av flere virksomheter: Barnehager, skoler/SFO, PPT, Kulturskole, Kulturhus, Kino, Bibliotek, Voksenopplæring, idrettsanlegg og Folkehelse.

 

Administrasjon Kultur og undervisning:

Kultur- og undervisningssjef      Bjørn Pedersen             Tlf. 77775540

Barnehagekonsulent:                 Monica Wolf                    Tlf. 77775542

Førstesekretær                          Tone Nilsen                      Tlf. 77775546

Web levert av CustomPublish AS