Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Referat

Folkemøte og ny høringsfrist - Kommunedelplan for energi og klima i Nord Troms

Den 25. august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet planlegges gjennomført på Teams.

Oppmøte på Teams via link eller fysisk oppmøte i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus (Teams-møte på storskjerm).

Høring - kommunedelplan for energi og klima

Kommunene i Nord- Troms (Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen) har utarbeidet en felles kommunedelplan for energi og klima som ble vedtatt i 2010. I møte den 19. september 2019 har Nord-Troms regionråd vedtatt revidering av planen. Planutkastet for ny kommunedelplan for energi og klima i Nord- Troms legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.