I forbindelse med den tragiske ulykken på Skjervøy onsdag 24.februar, hvor en av våre ungdommer døde, holder vi rådhuskantina åpen torsdag 25. februar fra kl 13.30.
Politi, prest, skoleledelsen, lærere og medlemmer av kommunens psykososiale team vil være til stede.