3 innledningsforedrag:

  1. «Villfisk versus oppdrett»

Ved Arvid Ahlquist Fiskarlaget Nord.

  1. «Marin planlegging som forvaltningsmåte i dag og i framtida»

Ved Jahn Petter Johnsen, forsker ved Norges Fiskerihøgskole.

  1. «Areal til begjær og besvær - Havbruksnæringens arealutfordringer»

Ved Otto Andreassen forsker NOFIMA AS.

Presentasjon av innspill ca. 10 min på hvert innspill:

  • Kystnære fiskeridata v Steinar Larsen (Fiskeridirektoratet)
  • Akvakultur/havbruk, felles innspill fra havbruksnæringa på nye områder v Ole Hermann Strømmesen (Lerøy Aurora AS)
  • Miljøinteresser, herunder friluftsliv, kulturminner, og naturbasert turisme. Ved Jan Tørfoss  (Nordreisa elveeierlag) evt. flere

Diskusjon, spørsmål og innspill fra salen.

Oppsummering og veien videre

Møtet er åpent for alle - salg av kaffe og kaker


Vennlig hilsen

Svein Solberg

prosjektleder kystplan Nord-Troms

for Nordreisa og Skjervøy

   Mob: 99236091