Tema: Hva er status innen fiskerinæringa i vår region?

  • Flere elever velger fiske/ fangst på videregående og det er økt behov for læreplasser i bedrift. Er det læreplasser nok?
  • To unge fiskere fra Skjervøy har kjøpt seg fiskefartøy i høst, hva skal til for at unge kjøper fiskebåt? Hvordan er rammebetingelsene?
  • Det skal innføres nytt rapporteringssystem for den minste flåten, og det er flere som tar til ordet for boikott. Hva mener næringa i Skjervøy om dette?
  • Status i landindustrien
  • Det foregår et eventyrlig sildefiske, hva er status på dette fiske?

 

Vi har invitert Norges råfiskelag, Opplæringskontoret for fiskerifag, Fiskarlaget Nord, Sparebank 1 Nord-Norge, Innovasjon Norge og Halti Næringshage. Flere av disse deltar digitalt.

 

  • Status og hva er prognosene fra vinterfisk 2023 v/ Norges råfiskelag
  • Mange unge søker seg til næringen, har vi nok læreplasser? v/ Opplæringskontoret for fiskerifag 
  • Nytt rapporteringssystem, kan det gjøres endringer? v/ Fiskarlaget Nord
  • Hvordan finansiere båtkjøp for unge? 
  • Om kommunalt flåtefond v/ Skjervøy kommune 

 

I tillegg vil Roy Arne Pettersen (Skjervøy fisk og skalldyr), Bjørn Michalsen (Årvikbruket), Dag Mollan (Skjervøy fiskarlag) deltar på møte.

 

Vel møtt!

 

 

Ørjan Albrigtsen                                

Ordfører i Skjervøy