Åpner opp for bruk av innendørs og utendørs idrettsanlegg for organisert idrett og aktivitet.

Skjervøy kommune åpner opp for bruk av innendørsanlegg for den organiserte idretten, med streng regulering.

OPPDATERT 11.05.2020.

I tråd med retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF og særforbundenes egne spesifiseringer åpner Skjervøy kommune opp for organisert idrett i regi av klubber og lag. Skjervøy kommune ønsker å gjengi Norges Idrettsforbunds anbefaling til de som ønsker å gjennomføre organisert aktivitet.

«Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefaling. I motsatt fall skal aktiviteten umiddelbart avbrytes»

Ved tilrettelagt aktivitet:

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Deltakerne skal til enhver tid holde minst en meters avstand.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og etter veiledere fra særforbund.
 • Max. Gruppestørrelse er 20 stykker.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • De generelle smittevernreglene om god hånd- og hostehygiene skal overholdes.
 • Det må ikke forekomme spytting.
 • Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader.

 

Idrettsklubben og lagene er selv ansvarlig for at retningslinjene overholdes. Ved brudd på disse vil Skjervøy kommune v/ kommuneoverlegen vurdere forbud. Dette av smittevernhensyn.

Innendørsanlegg

Svømmehallene er stengt for aktivitet til ny beskjed kommer.

 

 

Egenorganisert aktivitet

For egenorganisert idrett og aktivitet gjelder samme regler:

 • Holde avstand
 • God hånd- og hostehygiene
 • Ikke spytte
 • Ikke lov med nærkontakt eller kontaktidrett.
 • Særforbundenes retningslinjer praktiseres for den aktiviteten som planlegges.

Utendørs idrettsanlegg, lekeplasser og friluftsområder holdes åpne, men nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand må følges.

Nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager:

Det anbefales at ikke for mange oppholder seg samtidig på lekeplassene og nærmiljøanleggene. Det forventes at foresatte følger med på dette, og har et ekstra ansvar i den tiden vi nå er inne i. Det forventes at alle følger nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand.

Turløyper og friluftsområder:

Turløyper og friluftsområder er åpne for bruk. Vis hensyn til andre. Ved rasteplasser og andre oppholdsplasser bes det om at det ikke samler seg folk i store grupper. Som ellers vises det til nasjonale og kommunale myndigheters retningslinjer om å avgrense antall personer og at det holdes nødvendig avstand.

Vi vil sette pris på om du overholder disse reglene og at budskapet blir spredt til flest mulig i din omgangskrets.

 

 

Med hilsen

Skjervøy kommune.