Har du et ønske om å være på kirkegården sammen med noen, få litt hjelp til å plante, ha noen å prate med? Vi stiller med frivillige som svært gjerne vil bidra. 
Ett Hus AS stiller med salg av blomster. Spesielt lyng som er populært nå på høsten.