I fra uke 25 vil arbeidet med å skifte ut vann og avløpsnettet starte i Klaus Dreyersvei og siste/nedre del av Kirkegårdsveien.

Det vil være et informasjonsmøte  på Skjervøy rådhus,  kommunestyresalen, torsdag 18. juni kl. 18.00.

 

Mvh

Teknisk sjef