I høst, frem til nærmere jul, vil arbeider omfatte Myrveien, mellom Alfheimveien og Verftsveien.

Myrveien vil derfor være stengt for gjennomkjøring i denne perioden. Det vil kun være tillatt med kjøring til eiendommene.

 

Myrvoll Maskin as sin kontaktperson vil være: Arnulf Johansen, tlf:  476026277

Skjervøy kommune sin kontaktperson er Yngve Volden, tlf:  4163 4907.