Angående behandling av søknader for ledsagerbevis, parkeringskort og TT-kort vil dette bli gjort tidligst i uke 29 på grunn av ferieavvikling.