Vedlagt ligger beredskapsrute fra Torghatten Nord. Iverksettes ved stengt vei på Arnøya, Singla. 

Når det gjelder beredskapsbåt for Akkarvika vil det bli vurdert i forbindelse med hver veistenging, etter behov.