Som et ledd i å forhindre Corona-smitte har det vært innført stans i besøk og adgangskontroll på alle landets helseinstitusjoner. Dette har medført at mange pårørende ikke har fått besøkt sine kjære i denne perioden.

Skjervøy kommune har hele tiden fulgt de nasjonale råd og veiledninger som har kommet, og nå er det åpnet opp for at besøk kan skje innenfor egne bestemte rammer og retningslinjer. Hver institusjon har laget en prosedyre på dette, og har ansvar for at denne blir fulgt i hvert enkelt tilfelle. 

Det er også laget egne retningslinjer for besøk hos alvorlig syke og døende pasienter/beboere. 

Alle besøk må avtales med den enkelte avdeling på forhånd, og der vil man også få viktig informasjon om hvordan besøket skal gjennomføres.

 

Med vennlig hilsen

Paul A. Odberg

Kommuneoverlege i Skjervøy kommune.