Takk til alle for vel utført ryddeaksjon i 2017! Håper vi med felles innsats får en like god ryddeaksjon i 2018 med målsetting om en rein og fin kommune - fri for søppel og skrot! Se "aktuelle dokumenter" ift oppgavefordeling og ansvar for Skjervøy og Kågen, samt eget dokument for Arnøy.

Følgende er viktig for årets ryddeaksjon:

  1. Ryddeaksjonen foregår i uke 24 fra 11. til 15.juni.
  2. Aksjonen MÅ foregå denne uka fordi teknisk etat har avsatt denne uka til henting av søppel.
  3. Søppelet som samles inn skal være søppel som ligger i grøfter, veikanter, fellesareal og friområder. IKKE søppel fra private husholdninger.
  4. Søppel skal så langt det er mulig plasseres i søppelsekker.
  5. Alle som deltar i ryddeaksjonen kan hente søppelsekker og engangshansker på teknisk etat i ukedagene fra 10-14.
  6. Konteiner for innsamlet avfall er plassert på Kollagerneset. Hvis dere har mulighet er det fint om dere bringer søpla dit sjøl. Hvis ikke kontakter dere teknisk etat v/Ivar Solvang, mobil 906 24 999. 
  7. Gi beskjed på SMS til en av medlemmene i Miljøgruppa når arbeidet er utført.
  8. Hvis det er noe du mener Miljøgruppa bør vite i forbindelse med ryddeaksjonen så kontakt oss gjerne.

Lykke til med aksjonen for en rein og flott kommune!!!

 

Kontaktpersoner:

Lise Román, mobil 99240018, e-mail: liseroman3@ gmail.com

Roy Waage, mobil 91758280, e-mail: roywaage@online.no

Peder André Amundsen, mobil 41416688, e-mail: peder_amundsen @yahoo.no

Johnny Sjøberg, mobil 47634932, e-mail: johnsjo49@yahoo.no

Bjørnar Heimly, mobil 90932900, e-mail: bjornar@skjervoy.com

 

Vennlig hilsen Miljøgruppa i Skjervøy kommune