PRESSEMELDING:

Fra midten av 1970-tallet ble rekefiske og rekeindustri selve livsnerven i mange kystsamfunn

i Nord-Troms. På samme tid var annen fiskeindustri i regionen og ellers i landet i tilbakegang.

Men i Nord-Troms ble moderne teknologi tatt i bruk for å produsere ferdigpillede, frosne reker til et globalt marked. På fartøysiden skjedde det en omfattende modernisering og effektivisering. Ikke noe annet sted langs norskekysten var det en tilsvarende konsentrasjon av arbeidskraft, teknologi og kompetanse for rekefiske og rekeproduksjon. Et hovedspørsmål er: Hvordan var det mulig at Nord-Troms utviklet seg til å bli et av landets viktigste områder for industriell produksjon av frosne, ferdigpillede reker i en fase da annen fiskeindustri i Nord-Norge var i tilbakegang?

Framstillingen har fire gjennomgående temaer. Det første dreier seg om ressurstilgang og ressursforvaltning. Det andre er knyttet til industrialisering og modernisering. Avansert teknologi erstattet menneskelig arbeidskraft. Sesongavhengig håndpilling forsvant til fordel for helårig fabrikk- og samlebåndsarbeid, noe som førte til store endringer i arbeidsforholdene. Et tredje problemfelt er økonomi og politikk. Innunder dette berøres spørsmål omkring lønnsomheten og markedssituasjonen for reker, både for rekefisket og for rekeprodusentene. Det fjerde er betydningen av entreprenørskap og innovasjon for utviklingen av rekeindustri og rekeflåte i Nord-Troms i tiårene etter 1975.

Etter omtrent 30 år var rekeindustrieventyret forbi i Nord-Troms, og i boka diskuteres hva som var årsakene til tilbakegangen. Men hva har skjedd etter rekeindustriens fall? I en epilog gjennomgås og tematiseres utviklingen i de marine næringer i regionen i en spennende reise fra Jøkelfjord i nordøst til Lenangsøyra og Nord-Lenangen i vest.

Boka er på 172 sider inkludert bilder og illustrasjoner, som blant annet omfatter et register over alle rekebåtene i Nord-Troms fra storhetsperioden 1976-1986 og perioden 2011-2015.

 

Forfattere:

Nils Harald Alm (f. 1950 i Narvik) flytta til Skjervøy i 1975, og har arbeidet som

lærer, rådgiver, avdelingsleder og assisterende rektor ved Skjervøy videregående

skole og Nord-Troms videregående skole.

Bjørn-Petter Finstad (f. 1964 i Oslo) er historiker og arbeider som førsteamanuensis

ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Ola Flåten (f. 1947 i Kristiansund N.) vokste opp på Skjervøy, og er professor

emeritus i ressursøkonomi ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet.

Fra midten av 1970-tallet ble rekefiske og rekeindustri selve livsnerven i mange kystsamfunn

i Nord-Troms. På samme tid var annen fiskeindustri i regionen og ellers i landet i tilbakegang.

 

Utgiver: Nord-Troms museum

Forlag: Orkana Akademisk, fagfellevurdert