BOLIGTILSKUDD

til etablering og tilpasning av bolig

 

Tilskudd til etablering skal bidra til etablering i egen bolig for vanskeligstilte, videre refinansiering og nødvendig utbedring.

Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Tilskudd gis etter en økonomisk behovsprøving.

Tilskudd til tilpasning skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får nødvendig finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligen. Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne, familier med barn og til eldre personer. Tilskudd gis også etter en økonomisk behovsprøving.

Søknadsfrist: 15.09.2019

Søknadsskjema og nærmere opplysninger kan fås

ved henvendelse til:

 

Skjervøy kommune, helse- og omsorgsetaten,

Postboks 145, 9189 Skjervøy

Tlf. 77 77 55 53 eller

e-post: helseogomsorg@skjervoy.kommune.no