MF "Sigrid" fases inn i løpet av dagen den 2.mai. MF "Tenna" settes i rute på et senere tidspunkt.

Du kan melde deg opp på trafikkvarsling for sambandet på SMS/ e-post her (klikkbar link).
I løpet av neste uke vil det bli lagt ut informasjon på Boreal sin hjemmeside (klikkbar link) om oppstart og om hvordan de reisende kan melde seg på deres system for å melde avvik.