BRA MAT FOR BEDRE HELSE

 

 

Skjervøy kommune v/ frisklivssentralen, arrangerer kostkurset ”BRA MAT” for bedre helse.

 

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet og anbefales som en del av frisklivsarbeidet i kommunene.

Kurset vil foregå på Nord-Troms vg. skole. Pris: Kr. 300,-

Kursleder: Vigdis Thomassen

Tlf. 98620665