Brannsjef Nils Arnold Nilsen informere om at bygningen til Mørenot er helt nedbrent og vil bli sikret med polititape. Det kan komme røyk og små flammer fra branntomten, noe som er helt normalt. Brannvesenet har kontroll og foreløpig er det brannvakten som har det overordnede ansvaret.  

Skjervøy kommune vil takke brannvesenet i Skjervøy og Nordreisa, Sivilforsvaret, Redningsskøyta og andre som har deltatt i aksjonen for en formidabel innsats med slukningsarbeidet.