Rådmannens forslag av 4.11.2013 lå til grunn ved behandlingen og dette forelå totalt 3 dokumenter. I tillegg ble det fremmet to alternative forslag med endringer som bygger på rådmannens forslag; ett fra KP, SV, SP og KRF og ett fra H og FRP.

Alle tre forslagene ble behandlet i formannskapet og har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene fins vedlagt her og i trykt utgave som kan ses eller hentes i sentraladministrasjonen på rådhuset.