Antall personer: Inntil 50 personer kan delta på et arrangement – tallet 50 inkluderer arrangør.

Arrangør: Det er ingen spesifikke krav til hvem som kan stå som arrangør, men det skal være en navngitt arrangør. Arrangøren er ansvarlig for at gjeldende strenge retningslinjer blir fulgt.

Det gjelder:

  • Oversikt over alle deltaker (navneliste skal være tilgjengelig minst 10 dager etter arrangementet på grunn av smitteoppsporing)
  • Deltakere skal informeres om at den/de som føler seg dårlig eller har luftveissymptomer, ikke kan delta
  • Alle gjester skal vaske hender eller bruke handdesinfisjon når de ankommer arrangementet
  • Handdesinfisjon skal være tilgjengelig i selve møtelokalet
  • Det skal være minimum 1 m mellom hver deltaker. Unntak er medlemmer av samme husstand

 

Hva menes med offentlig sted?

Med offentlig sted menes steder der allmennheten har adgang, for eksempel hoteller, restauranter, kulturbygg, religiøse forsamlingslokaler, selskapslokaler og klubbhus.


Matservering

Her gjelder vanlige hygieneregler. Serveringa må organiseres slik at ikke deltakere står tett i kø.

 

Innenfor disse rammene er det muligheter for arrangement. Lykke til!