Det er flere hjelpere i denne situasjonen, Halti næringshage og Visit Lyngenfjord ønsker å bidra på de områdene der de kan. Disse tar kontakt med målbedrifter (næringshagen) og medlemmer (Visit Lyngenfjord). Ditt regnskapskontor, din bankforbindelse og Innovasjon Norge er også viktige hjelpere i denne perioden. Dersom dere har lån i bank eller hos Innovasjon Norge er det lurt at dere raskt kontakter disse for å finne gode løsninger på betingelsene dere evnt. har der, også privat. Regnskapskontoret ditt er en stor ressurs og kan bistå deg med ulike oppgaver.

Regjeringen kommer stadig med tiltakspakker som skal bidra til at næringslivet skal klare seg gjennom denne vanskelig perioden. Det kan være vanskelig å holde oversikten over disse. Sammen med næringshagen, Visit Lyngenfjord, regnskapskontorene og andre vil vi forsøke å bistå dere så godt som vi kan. Forøvrig bør dere holde dere oppdatert på informasjon fra regjeringen i forhold til tiltakspakker for næringslivet.

På bakgrunn av krisesituasjonen Norge nå er i vil Halti næringshage i en periode tilby gratis bistand til de bedriftene i Skjervøy som har behov for dette. De ansatte i næringshagen har hjemmekontor, men er like tilgjengelig for dere som før. Bare ring eller send e-post. Kontaktinfo til ansatte i Halti næringshage finner du her (trykk å linken).

HALTI NÆRINGSHAGE VISER TIL NOEN NYTTIGE LINKER SOM DU FINNER HER.

 

Ta gjerne kontakt med Skjervøy kommune. Gi oss gjerne tilbakemelding om det er ting vi bør være kjent med, eller tiltak du som næringsdrivende mener vi bør være oppmerksomme på. 
Maritim næringsutvikler Silja Karlsen, telefon: 906 33 595, e-post: silja.karlsen@skjervoy.kommune.no  
Ordfører Ørjan Albrigtsen, telefon 470 13 662, e-post: orjan.albrigtsen@skjervoy.kommune.no