Det er boliger fra Skjervøy VGS og nordover på øya som kan merke noe til dette. Spesielt gjelder dette for høytliggende boliger.

Årsaken er at det er en avstenging i forbindelse med en vannlekkasje. Det pågår arbeid for å reparere lekkasjen.

Arbeidet vil være utført og vanntrykket vil bli som normalt til tirsdag 29.september.

Vi beklager dette!