Ifm. sluser på vannledninger ikke fungerer må disse skiftes. Samtidig vil renneløp for avløp repareres og nytt må støpes. For å få arbeidsrom må toppen av kummen tas av. Dette medfører at fremkommeligheten i krysset reduseres. Alfheimveien vil bli stengt for gjennomkjøring mellom Myrveien og Sev. Steffensens vei.
Det vil bli vannavstenging i tidsrommet slusene skiftes. Vannavstengingen vil bli meldt via SMA.