I 2010 kom drilltroppen inn under kulturskolen. Drilling er en aktivitet som ser ut til å ha kommet for å bli. For å rekruttere til aktiviteten har en også hatt opplæring i dans. Dans og drilling har vært kombinert i mange oppvisninger som har vært vist på Skjervøy. Hver 17.mai stiller drilltroppen med oppvisning og høster stor applaus. Vi håper dette tilbudet kan bestå i framtida og samler den i vår skattkiste.

Omdømmemedarbeider

Ingrid LønDrilltroppen 80-tallet.jpghaug