Hva er egenberedskap?

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.

Hva mener vi med en krise?

En krise oppstår når vi ikke lenger har tilgang til tjenester og funksjoner vi er avhengige av.

Eksempel på dette kan være:

  • strømmen blir borte i flere dager
  • mobilnettet slutter å virke
  • vannet er forurenset eller avstengt
  • du kommer ikke deg hjemmefra fordi veien er sperret
  • butikkene har ikke de varene du trenger
  • du må vente på hjelp fordi mange andre er i samme situasjon

Det kan være mange grunner til en krise, men ofte skyldes det store mengder regn, sterk vind eller tekniske problemer. Slike situasjoner får alvorlige konsekvenser for hele samfunnet og for deg og din familie.

Strøm bruker vi til oppvarming, lys, matlaging, til å lade elektroniske hjelpemidler og til å se på tv. Vi holder kontakten med hverandre via telefon og internett. Hver dag reiser vi på jobb og vi er innom butikken for å handle. En krisesituasjon påvirker mange samtidig og vi må legge om de daglige rutinene. 

Ta ansvar for deg selv

Du er bedre forberedt om du på forhånd har tenkt gjennom hvordan en krisesituasjon vil påvirke deg, familien din og de som er rundt deg.

Gjør enkle forberedelser hjemme

Det skal ikke mye til for at du og din familie skal kunne klare dere selv i minst tre dager. Mye av det du trenger har du kanskje allerede.  

Du kan lese hva du trenger å ha i hus på sikkerhverdag.no

Test din egenberedskap

Dette kan enkelt gjøres på sikkerhverdag.no.