Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Egengodkjenning – Reguleringsplan for Idrettsanlegget

Publisert , Oppdatert 04. oktober 2022
idrettsanlegget

Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre i møte den 14.09.2022 i sak 47/22 detaljregulering for idrettsanlegget, plan id 200002 med tilhørende planbestemmelser og kart. 

Plandokumentene følger vedlagt. 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager merkes «Detaljregulering idrettsanlegget» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til:  

Skj-teknisk@skjervoy.kommune.no