Miljødirektoratet har gitt Skjervøy kommune tillatelse til å foreta plukking av

egg  fra «Gråmåke» og «svartbak»  i Stussnesfjellet.

 

Plukkingen skal skje etter 20 mai  frem til  6. juli, minimum en gang pr. uke.

 

I den forbindelse ønsker vi kontakt med folk som har «brattkort»,

som kan hjelpe oss med utførelse av denne jobben.

 

Ta kontakt med Teknisk sjef  Kjell Ove Lehne, tlf:  9093 7495, eller  på  e-post:    skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Senest 10. mai, hvis det er spørsmål, eller du ønsker å delta i plukkingen.

 

Lønn etter avtale.