Eiendomsskatteliste for Skjervøy kommune er nå tilgjengelig for offentlig ettersyn på Skjervøy rådhus i Skoleveien 6. Dokumentene ligger tilgjengelig utenfor sentraladministrasjon i 2. etasje. Dokumentene er tilgjengelig til og med 1. Mars 2019.