Det blir ekstraordinært møte i Skjervøy formannskap mandag 24.September 2018 kl 14.00
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. Som det fremstår av sakslisten er "Sluttforhandlinger - brøytesaken" tema for møtet.

Innkalling finnes under "aktuelle dokumenter"