Det holdes ekstraordinært kommunestyre onsdag 12. September, klokken 16.00.

Møtet vil bli foreslått lukket iht. Kommuneloven §31 punkt 5. Kommunestyret tar stilling til dette ved start av møtet.

Sakspapirer deles ut i møtet.

Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus.

Se "Aktuelle dokumenter" for innkalling, og protokoll etter møtet er gjennomført.

17.09.2018: Protokoll publisert

22.02.2019: Møtet ble bestemt å være åpent for offentlighet og saksdokumenter som ble utdelt under møtet er dermed også offentlig tilgjengelig. Se vedlegg til artikkelen.