Husbanken har utviklet et nytt saksbehandlingssystem for startlån og tilskudd. Det betyr at alle som søker startlån og tilskudd må gjøre dette elektronisk på husbanken.noDette gjelder fra og med dags dato.

Den elektroniske søknaden blir videresendt Skjervøy kommune til behandling. Skjervøy kommune behandler søknaden og gir råd og veiledning i forbindelse med søknad startlån og tilskudd som tidligere.

 

Beate K Jakobsen

Konsulent

Skjervøy kommune