Under kommunestyremøtet tirsdag 12. oktober ble nøkkelpersoner for Skjervøys ve og vel hedret med blomster og taler fra kommunedirektør Cissel Samulsen og ordfører Ørjan Albrigtsen. Fjelløpet Skjervøy 20:1000 ble en real folkefest, som vi kan takke initiativtakerne Øystein Skallebø og Odin Svisdal for. Vi håper folkefesten gjentar seg i årene framover!

Paul Odberg har vært Skjervøys kommuneoverlege gjennom flere tiår. Hans innsats i jobben har betydd mye for kommunens befolkning. Til stående applaus fra kommunestyret mottok Odberg blomster og en god manneklem fra ordføreren. 

Ungdata-undersøkelsen 2021

Etter markeringene presenterte Korus Nord resultatene fra ungdata-undersøkelsen som ble gjennomført på Skjervøy ungdomsskole i februar 2021. Tre representanter fra ungdomskolen deltok under presentasjonen. Deres klare budskap var at ungdommen i dag utsettes for et stort press.