Over 250 lærerne i Nord-Troms møtte på kulturhuset i Skjervøy ved skolestart. I forbindelse med at Nord-Troms skal starte opp med en felles etterutdanningsrekke for skolene innen grunnleggende ferdigheter / forsterka tilpassa opplæring, deltar alle på en felles fagdag. Direktør i Nord-norsk lederutvikling, Kåre Geir Lio, var hyrt inn som foreleser. Han har blant annet ledet utviklingsprosesser i private næringer og statlige  og kommunale bedrifter og foretak, undervist i ulike skoleslag og vært trener på høyeste nivå i håndball.

Temaet for dagen var «hvordan påvirker min rolle som lærer elevenes læring og mestring?»  Kåre Geir Lio er kjent for å være en fargerik, modig og spennende foredragsholder. Det virket som han hadde et meget lydhørt publikum. Det var veldig gode tilbakemeldinger fra gårdagens kurs. Det er viktig å få løftet blikket og se hva skole og undervisning dreier seg om, og hva en ønsker å oppnå. Mange krav og forventninger til resultater og rapportering gjør at en kan tape helheten og bli opptatt av detaljene.

Varaordfører Ingrid Lønhaug

Kåre Geir Lio.jpg