Mandag 27 August holder Kommunekassa, Kultur og utdanning, Helse og omsorg og Barnvernet stengt grunnet relokasjon av kontorer. Alle etatene vil fremdeles ha sin plass i tredje etasje på rådhuset etter flyttingen. Den mest markante endringen er at Barnevernet flyttes til lokalene som kommunekassa nå har. NAV har sin vanlige åpningstid og vil ikke påvirkes av relokasjonen. 

Kontakt gjerne de ulike etatene denne uka om du har spørsmål eller behov for hjelp. Evt åpner kontorene til vanlig åpningstid på Tirsdag.