Her kan du følge møtet:

Send inn spørsmål
Send inn dine spørsmål til: SFTFgrotsund@statsforvalteren.no
Frist for innsending av spørsmål: 2. mai klokken 12:00.
Møteleder vil stille skriftlig innsendte spørsmål til panelet under møtet så langt det er tid.

Program
Under folkemøtet blir det innledninger fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og representanter fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Tromsø kommune, Forsvaret, Universitetssykehuset Nord-Norge og politiet. Deretter blir det anledning til å stille spørsmål til panelet.

Her kan du lese om anløp av reaktordrevne ubåter:

https://dsa.no/atomsikkerheit-og-kjernekraft/anlop-av-reaktordrevne-ubater