Ca 50 stykker var møtt fram, og det ble en konstruktiv debatt med mange gode innspill. Fra panelet av innledere og styringsgruppa for kystsoneplanen ble det oppsummert at en var på rett vei med den vilje det var til å samarbeide om å finne gode løsninger og ellers basere seg på forskning i stedet for antagelser.

Kystsoneplan.jpg

 

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms v/ Ingrid Lønhaug