Forebyggende hjemmebesøk er del av regjeringens satsning for å styrke de eldres ressurser, og å sikre dem gode og trygge helse- og omsorgstjenester. Ergoterapitjenesten i Skjervøy kommune har derfor et tilbud til alle 75- åringer. Forebyggende hjemmebesøk fremmer helse og mestring, og gir eldre mulighet til å leve et aktivt og selvstendig liv også når helsen blir redusert. Tiltaket kan bidra til at flere eldre kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i hverdagen. Forebyggende hjemmebesøk er et generelt tilbud til eldre som ikke har helsetjenester, eller som har begrensede tjenester fra kommunen. Dette er en uoppfordret og oppsøkende tjeneste og er et tilbud mange kommuner i Norge har til sine innbyggere. Skjervøy er eneste kommune i Nord- Troms som har dette per dags dato.

Kommuneergoterapeuten kommer derfor til å ta kontakt med 75- åringer som er i denne målgruppen. Besøket vil ta ca. 1 time. Temaer som på dette besøket er normal aldring, forebygging av fall, boligkartlegging, kostholdsvaner, kartlegging av fysisk og psykisk helse, tips, råd om trygghet i hverdagen og informasjon om hvilke tilbud som er i kommunen. Håper de som er i målgruppen vil benytte seg av dette tilbudet.