Vi inviterer til foredrag om "Utfordringer for entreprenører i kontrakt - sett fra en banks ståsted".

Tema som berøres er bl.a.:

- De viktige suksesskriteriene for entreprenører

- Fallgruver ved inngåelse av kontrakt

- Farer ved vekst

- Entrepriseform og risiko

- Oppfølgingsansvaret

Tid: Onsdag 4.april kl. 17.30-19.30

Sted: Hotell Maritim Skjervøy, Bøteriet

For mer info les her

Vel møtt!

Arr. SpareBank 1 Nord-Norge og Skjervøy kommune