Skjervøy kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 4/16 datert 16.03.16

Skjervøy kommune gir rådmann fullmakt til å kjøpe 2 boliger innenfor markedspris.


På bakgrunn av kommunestyrevedtaket vil kommunen gå til anskaffelse av 2 eneboliger, kommunen ønsker at den ene boligen skal innholdet en egen selvstendig utleie del. Øvrige krav til boligen er at den er alminnelig godt vedlikeholdt.

Kommunen vil på et selvstendig grunnlag gå til innkjøp av de boliger som er best egnet til bruk som flykningerbolig. Kommunen vil også se på egnede boliger som er på nettstedet finn.no

Interesserte som ønsker å selge sin bolig til kommunen kan ta kontakt for en uformell samtale med:

Boligforvalter Bjørnar Johansen på tlf. 91534478 eller e-post bjornar@skjervoy.kommune.no

Teknisk sjef Kjell Ove Lehne tlf. 90937495 eller e-post kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no

Kommunen ønsker en skriftlig henvendelse på ønske om salg av huset, denne kan sendes Skjervøy kommune postboks 145 G, 9189 Skjervøy,

eller e-post skj-teknisk@skjervoy.kommune.no merket med Salg av bolig, innen 20.06.16.

Skjervøy kommune vil på bakgrunn av innkomne henvendelser ta kontakt med de som etter kommunes syn besitter det best egnede boligen for videre samtaler/salg av denne.