I samarbeid med Troms fylkesbibliotek inviterer Skjervøy folkebibliotek til forfattermøte med Ellen Hofsø med boka Elvesang. Dette er en ungdomsroman som også passer for voksne. Boka handler om barneutvandring fra Sverige og Finland, da hungersnøden rådde på 1800-tallet. Dette var datidens mindreårige flyktninger,foreldrene sendte dem til det de håpet skulle bli en ny start, fordi det var sultkatastrofe i hjemlandet. Barna kom til dette nye landet, Ruija, uten sikkerhetsnett eller nettverk. Temaet barnesalg er ikke ukjent i den kvenske historia. Barna ble med samer over til Norge, hvor de ble solgt som arbeidshjelp. Boka belyser utfordringene ved å skulle tilpasse seg en ny kultur og lære seg et nytt språk.

Bokas hovedperson er kvenjenta Kaarina, som sammen med broren Daniel blir sendt til Norge av sin mor, for å unngå å sulte i hjel i Finland. Kaarina kommer etter hvert til Lavangen og blir forelsket i en samegutt, noe som er problematisk ettersom det der og da ikke var akseptert at nordmenn eller kvener blandet seg med samer.

Ellen Hofsø er utdannet sosionom og har lang erfaring fra rus/psykiatri og barnevern. Dette kommer fram i måten hun fremstiller Kaarinas tanker og følelser, samt måten hun beskriver omgivelsene. Selv om historien om Kaarina er fiktiv, er handlingen meget relevant for faktiske hendelser fra denne tiden.

Kiilgården onsdag 29.november kl. 11.30.
Gratis inngang - Enkel servering med salg av boka etter arrangemenet
Velkommen!


Biblioteket vil være stengt under forfatterbesøket, fra ca. kl. 11.20 - 13.00 
http://www.skjervoybibliotek.no/