Du må ha med legitimasjon når du skal stemme, men du trenger ikke å ha med deg valgkort.
 
Det er ikke mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.
 
Forhåndsstemmegivningen avsluttes fredag 8. september klokken 14.00 på Skjervøy. 
 

 

Her kan du forhåndsstemme

Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Valgstyret i Skjervøy har vedtatt følgende:
 

Skjervøy rådhus

  • Mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00 i perioden 10. august til 8. september
  • Torsdag 31.08.23 og 07.09.23 kl. 09.00 - 18.00.
  • Lørdag 02.09.23 kl. 10.00 - 13.00

https://www.valg.no/valglokaler/

I uke 36 vil det også være mulig å stemme på Skjervøy sykehjem (for beboere), videregående skole (for elever), samt at det blir gjennomført ambulerende stemmegivning (Forhåndsstemming hjemme for personer som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et ordinært valglokale.) 
Dato og tidspunkt kommer. 

 

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Last gjerne ned valgkortet på telefon og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.
 
 

Forhåndsstemme i andre kommuner

Har du stemmerett ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i Skjervøy, kan du forhåndsstemme i andre kommuner. Til kommunestyrevalget får du en stemmeseddel der du krysser av på parti/gruppe, men ikke kandidater. Ønsker du å gi personstemmer til kandidater på listen, må du selv skaffe stemmesedler fra Skjervøy.