Torsdag 20.juni var formannskapet på befaring i Lillevika på Arnøya. I 2008 ble det kjent at det var anlagt en vei uten offentlig tillatelse i området. Etter at saken har vært behandlet flere ganger i politiske fora og sendt videre til fylkesmann uten at det er blitt en avklaring, ønsket formannskapet å se området og veien det er snakk om. Mange av de som har hytte i området møtte opp for å legge inn et ord i saken. Høringsuttalelsene fra Troms Fylkeskommune, Sametinget og Fylkesmannen i Troms v/ landbruksavdelingen er negative i forhold til å gi dispensasjon og byggetillatelse for den allerede oppførte veien i Lillevika. I henhold til naturmangfoldet er dette området uberørt og unikt. Formannskapet har ved behandling av dispensasjonssøknaden for veien vurdert at å legge veien tilbake til opprinnelig form vil gi enda større inngrep i naturen enn det allerede er gjort. Høringsinstansen mener at veien er skjemmende i naturlandskapet og at veien åpner for økt trafikk i dette området. Saken er nå utsatt inntil videre.

Formannskapet tok også stilling til oppsetting av campingvogner i fjæra over lengre tid. Det var kommet inn klage i forhold til en sak. Formannskapet behandlet senere saken og anmoder om at vogna fjernes frivillig.

Etter befaringen dro formannskapet til Lauksletta overnatting for å spise lunsj og behandle noen søknader om næringsstøtte. Vi hadde lagt inn et bedriftsbesøk på Arnøylaks AS til slutt. Der ga Håvard Høgstad en kort innledning om bedriften før vi tok en runde i bedriften og så på de nye slaktelokalene.

 

Skjervøy formannskap v/ varaordfører Ingrid Lønhaug