Det er møte i Skjervøy formannskap onsdag 18.april 2018 kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Tema for dette møtet vil være kommuneplanens samfunnsdel. 

Innkalling med sakspapirer finnes under "aktuelle dokumenter"

Oppdatert 04.05.2018: Protokoll lagt ved under "aktuelle dokumenter"