Det holdes møte i formannskap, næringsutvalg og administrasjonsutvalg onsdag 24.04.2019 kl 09.15
Møtene holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

11.04.19: Møteinnkalling for Formannskapsmøte publisert

15.04.19: Møteinnkalling for Næringsutvalg og Administrasjonsutvalg publisert

25.04.19: Protkoller publisert