Det holdes møte i formannskap og næringsutvalg onsdag 13.02.2019 kl 09.15
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

05.02.19: Møteinnkallinger publisert

12.02.19: Vedlegg til saker publisert