Forskriften om "Farvannsavgift " ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i formannskapets sak 28/22.

Forskriften gir adgang til å kreve gebyr for bruk av kommunens havner og farvann etter selvkostprinsippet.

 

Innspill sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost til skj-teknisk@skjervoy.kommune.no før 26. september 2022.